تعیین سطح

این یک آزمون زمان‌دار است. به شما 120 ثانیه فرصت داده می شود تا به همه سوالات پاسخ دهید. حاضری؟

120
0%

این عکس چیست؟

دوره های آکادمی وحید آقائی 855995
درست! غلط !

جواب سوال چیست ؟

درست! غلط !

kjhgfd

درست! غلط !

تعیین سطح
خوب بود

آموزش 0 تا 100 مکالمه انگلیسی در هتل

کارت عالی بود ابتینمسک
ضعیف بودی

نمونه تدریس استاد وحید آقائی

میتونی بعدا دوباره بیاد و تست کنی

دیدگاهتان را بنویسید