دوره موقعیت محور الفا بر اساس موقعیت روز زندگی طراحی شده در عین حال شما اموزش نمیبینید بلکه زندگی واقعی رو مشاهده میکنید و به زبان انگلیسی یاد می گیرید
این دوره در شش فصل دسته بندی شده که در فصل اول شما با ساختار های مهم مکالمه در قالب موقعیت زندگی اشنا میشید
در دو فصل بعدی هر چیزی که در ۲۴ ساعت زندگی روزمره نیاز دارید رو فرا میگیرید
در سه فصل اخر هر انچه در سفر ها و موقعیت های فراتر از زندگی روزمره کاربرد دارد اشنا میشوید

همه تمرین ها و طراحی دوره بر اساس حافظه مهندسی شده تا به راحتی در ناخوداگاه شما ثبت شود.
با افتخار
تا زبان مادری بعدی شما همراه شما هستیم

برای ثبت نام سریع در این دوره فوق العاده، فرم زیر را پر کنید.