در حال نمایش یک نتیجه

دوره مکالمه موقعیت محور آلفا

غیرخصوری
تا کسب زبان مادری بعدی؛ دوره مکالمه زبان انگلیسی با منتور شخصی استاد وحید آقائی می باشدکه با  افتخار در طول دوره مکالمه از شما پشتیبانی کامل می کنیم این دوره کاملا موقعیت محور طراحی شده با استفاده از الگوریتم حافظه در آموزش زبان موقعیت محور آلفا ؛ شما نیازی به حفظ کردن نخواهی داشت.  
30 ساعت
373
5,000,000 تومان

با استفاده از الگوریتم حافظه در دوره مکالمه موقعیت محور آلفا ؛ شما نیازی به حفظ کردن نخواهی داشت.این دوره کاملا موقعیت محور طراحی شده…