دوره مکالمه موقعیت محور آلفا

تا کسب زبان مادری بعدی؛ با افتخار از شما پشتیبانی کامل می کنیم
این دوره کاملا موقعیت محور طراحی شده
با استفاده از الگوریتم حافظه در دوره ؛ شما نیازی به حفظ کردن نخواهی داشت.

فارسی / انگلیسی
30 ساعت
دوره غیر حضوری
6 فصل
از طریق تلگرام
از مقدماتی تا پیشرفته

معرفی دوره

دوره موقعیت محور الفا بر اساس موقعیت روز زندگی طراحی شده در عین حال شما اموزش نمیبینید بلکه زندگی واقعی رو مشاهده میکنید و به زبان انگلیسی یاد می گیرید
این دوره در شش فصل دسته بندی شده که در فصل اول شما با ساختار های مهم مکالمه در قالب موقعیت زندگی اشنا میشید 

در دو فصل بعدی هر چیزی که در 24 ساعت زندگی روزمره نیاز دارید رو فرا میگیرید

در سه فصل اخر هر انچه در سفر ها و موقعیت های فراتر از زندگی روزمره کاربرد دارد اشنا میشوید

 

همه تمرین ها و طراحی دوره بر اساس حافظه مهندسی شده تا به راحتی در ناخوداگاه شما ثبت شود.

با ارزوی موفقیت برای شما 

وحید آقایی

نقشه راه دوره

قبل از شروع دوره این جلسه رو نگاه کن!

نقشه راه مکالمه الفا

این درس را بعد از خرید میبینید

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
حافظه نامحدود

قدرت حافظه بی نهایت آماده برای شروع مکالمه!

تکنیک حفظ کردن کلمات سخت

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جادوگری ! حفظ کردن کلمات نامربوط

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تکنیک chain linking

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

معجزه حافظه!! حفظ کردن کلمات بهم ریخته

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تکنیک یادگیری لغات انگلیسی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

نوشتن لغات انگلیسی رو به حافظه بسپار

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

ادامه الگوریتم حافظه در زبان

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

زبان ژاپنی! میشه یاد گرفت؟؟

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سخنرانی کن مکالمه کن بدون فراموشی!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
آلفا لایت

ساختار های فوری مکالمه !! مبتدی تا پیشرفته

اعداد انگلیسی و جمله سازی ساده

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

پرسیدن سوال WH در انگلیسی

این درس را بعد از خرید میبینید

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

70 درصد مکالمه! حال ساده

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

هر چیزی که در گذشته اتفاق می افته

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

آینده..

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

در مورد همین الانت انگلیسی صحبت کن!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

افعال مهم درخواست کردن به انگلیسی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

حال کامل از گذشته تا اینده اتفاقی که در جریانه!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
آلفا روتین 1

روتین 24 ساعته زندگی بخش اول داخل خونه

کارهایی که قبل از صبحانه خوردن انجام میدیم!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

صبحانه تا ناهار به انگلیسی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

ناهار تا شام و خوابیدن!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

اتاق خواب تکمیلی!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دستشویی و حمام

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

زندگی در حال خونه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

آشپزخانه پارت 1

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

آشپزخانه پارت 2

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
آلفا روتین 2

روتین 24 ساعت بخش دوم خارج از خونه

احوال پرسی با همسایه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

همه چیز ماشینت رو بشناس!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سوپر مارکت عالییی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

هم ادرس بگیر هم ادرس بده!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تاکسی اتوبوس مترو سوار شو!!!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

خرید

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مکالمه تلفنی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

باشگاه بدنسازی!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
آلفا تراول 1

هر مکالمه ای که در سفر نیاز دارید!!

سفارت خانه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

فرودگاه ترس نداره!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

فرودگاه تکمیلی انیمیشن

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

داخل هواپیما!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

هتل رزرو کنید به همین راحتی !

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کافی شاپ واجبه!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

خرابی های هتل ! تو سفر خیلی مهمه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

رستوران ! فوقالعادس

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
آلفا روتین 2

روتین 24 ساعت بخش دوم خارج از خونه

احوال پرسی با همسایه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

همه چیز ماشینت رو بشناس!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

سوپر مارکت عالییی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

هم ادرس بگیر هم ادرس بده!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

تاکسی اتوبوس مترو سوار شو!!!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

خرید

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مکالمه تلفنی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

باشگاه بدنسازی!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
آلفا تراول 2

هر مکالمه ای که در سفر نیاز دارید بخش دوم

سفر با کشتی!

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

موزه گشت و گذار و تفریح

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

ادیان و مذاهب فوق العاده جذاب

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

دکتر و داروخانه ! با دقت چند بار تمرین کنید

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

داروخانه زبان اصلی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

اجاره خانه در خارج

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

اجاره ماشین در خارج

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مکالمه با پلیس راهنمایی رانندگی در خارج

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
آلفا تراول 3

هرچیزی که در سفر نیاز دارید بخش سوم

جلسه اول

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه دوم

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم پارت 2

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه سوم پارت 3

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

جلسه چهارم

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
پول سازی از زبان

تمامی ساختارها در موقعیت

جلسه اول

این درس را بعد از خرید میبینید

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

درخواست مشاوره رایگان

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، از مشاوره رایگان ثبت نام دوره‌ استفاده نمائید.

  مدرسان دوره

  وحید آقائی

  دیدگاهها

  1. مشتری مشتری

   نمونه نظر کاربر عادی که دوره را خریداری نکرده است

   • این پاسخ مدیر سایت به کاربر است

  2. کاربر دانشجو

   نمونه نظر ۴ ستاره کاربر مشتری که دوره را خریداری کرده است

   • (دانشجوی دوره)

    این پاسخ مدیر سایت به کاربر است

  3. مسلم جاویدان(دانشجوی دوره)

   واقعا عالی هستین مثل همیشه تاثیرگذار

  4. اکبرمحسنی

   عالیه

  دیدگاه خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

     برای مشاهده دوره به معرفی دوره مراجعه کنید